#spf kuralları

Spf Kuralları veya yapısı nedir?

Posted on 11 September, 2020 by Administrator

Her SPF kaydı bir sürüm numarasıyla başlar; "v = spf1" ile mevcut SPF sürümü. Baştan sona kadar sırayla değerlendirilen sınırsız sayıda kayıt takip eder. Kayıtların çoğu, gönderenin yetkilendirmesini tanımlayan ve isteğe bağlı bir niteleyici ve belirli bir durum (IP adresi) için bir isabetle sonuçlanan veya hiç isabetle sonuçlanmayan sözde bir mekanizmadan oluşan sözde yönergelerdir. Bir isabeti temsil eden ilk mekanizma, SPF kaydının tüm değerlendirmesinin sonucunu belirler. SPF...