Spf Kuralları veya yapısı nedir?

Posted on 11 September, 2020 by Administrator

Her SPF kaydı bir sürüm numarasıyla başlar; "v = spf1" ile mevcut SPF sürümü.

Baştan sona kadar sırayla değerlendirilen sınırsız sayıda kayıt takip eder. Kayıtların çoğu, gönderenin yetkilendirmesini tanımlayan ve isteğe bağlı bir niteleyici ve belirli bir durum (IP adresi) için bir isabetle sonuçlanan veya hiç isabetle sonuçlanmayan sözde bir mekanizmadan oluşan sözde yönergelerdir. Bir isabeti temsil eden ilk mekanizma, SPF kaydının tüm değerlendirmesinin sonucunu belirler.

SPF kaydının tüm değerlendirmesinin sonucunu aşağıdaki kurallar belirler.

Q- Syntax Sonuç kodu Açıklama
+ Pass Yetkili gönderim sunucuları tanımlanır;
Bu standarttır, yani herhangi bir niteleyici belirtilmezse, + varsayılır.
- Fail Yetkilendirilmemiş IP veya kaynaklardan mail gönderilmişse ilgili hata döner.
~ SoftFail Yetkisiz gönderim sunucuları tanımlı olabilir.
Ancak alıcı bu hatayı bilinçli şekilde ele almalıdır.
? Neutral Mail Gönderen sunucu, meşruiyeti hakkında hiçbir şey söylenmemesi gereken kanalları tanımlar ve böylece mail kabul edilir.

Aşağıdaki tabloda bazı yaygın işleyiş mekanizmalarını görebilirsiniz.

Mekanizma Verilen talimatın geçerli durumları.
All Her Zaman
A Sorgulanan (veya açıkça belirtilen) etki alanının MX kaydı veya MX IP adresi içerir.
mx Sorgulanan (veya açıkça belirtilen) etki alanının MX kaydı veya MX IP adresi içerir.
ip4 Belirtilen IPv4 adresi, gönderenin IP adresidir veya belirtilen IPv4 alt ağı bunu içerir.
ip6 Belirtilen IPv6 adresi, gönderenin IP adresidir veya belirtilen IPv6 alt ağı bunu içerir.
redirect Gönderenin IP adresi, başka bir alanın SPF kaydı tarafından meşrulaştırılır
include İnclude ifadesinde belirtilen etki alanı için ek bir SPF isteği, gönderenin IP adresini içerir
exists Gönderenin IP adresi, istemcinin bağlantısına veya (RFC7208) uyarınca diğer kriterlere göre yetkilendirilmiş.
Bakınız : (RFC7208 )