Blog

Spf Kuralları veya yapısı nedir?

spf kuralları spf mekanizmaları

Posted on 11 September, 2020 by Administrator

Her SPF kaydı bir sürüm numarasıyla başlar; "v = spf1" ile mevcut SPF sürümü. Baştan sona kadar sırayla değerlendirilen sınırsız sayıda kayıt takip eder. Kayıtların çoğu, gönderenin yetkilendirmesini tanımlayan ve isteğe bağlı bir niteleyici ve belirli bir durum (IP adresi) için bir isabetle sonuçlanan veya hiç isabetle sonuçlanmayan sözde bir mekanizmadan oluşan sözde yönergelerdir. Bir isabeti temsil eden ilk mekanizma, SPF kaydının tüm değerlendirmesinin sonucunu belirler. SPF...

SPF Kaydı neden oluşturulur?

SPF Kaydı

Posted on 11 September, 2020 by Administrator

SPF - E-Posta Gönderen Politikası, e-postalarda gönderen adresinin sahteciliğini önlemeyi amaçlamaktadır. Not: Özellikle, e-postaların yetkilendirilmemiş sunucular üzerinden gönderiminin engellenmesi için gerekli kayıtlar tanımlanmalıdır. Bu amaçla, DNS'de (Alan Adı Sistemi) bir SPF kaydı biçiminde, ek bilgiler kısmında saklanır. Bu TXT tabanlı SPF girişi, yetkili posta sunucuları hakkında belirli bilgiler içerir. Alıcı posta sunucusu, alınan e-postanın yetkili bir posta...